Ons vak

Closing management participatie Sparco Holding

Sparco International BV is gespecialiseerd in klantbinding, -werving en -ontwikkeling. Sparco realiseert dit door middel van op maat gemaakte en geavanceerde online loyalty oplossingen binnen Europa...

Lees meer >

De grote "verbouwing of verbetering schenking" kan nog na dit jaar gebruikt worden!

De verruimde schenkingsvrijstelling (tot € 100.000,--) voor besteding aan de woning die eind dit jaar afloopt, kan nog gebruikt worden voor huizen die na 2014 worden gekocht. Denk daarbij bijvoorbeeld...

Lees meer >

Hof Helder over teruggave erf- en schenkbelasting

Particulieren hebben definitief geen recht op teruggave van erf- en schenkbelasting vanwege het onderscheid in de Successiewet tussen de belasting van ondernemingsvermogen en particulier vermogen. Het...

Lees meer >

Ook EHRM acht bedrijfsopvolgingsregeling in Successiewet niet discriminatoir

De Hoge Raad heeft op 22 november 2013 geoordeeld dat de bedrijfsopvolgingsregeling van artikel 35b e.v. SW niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel (uitspraak Rb Breda uit juni 2012).Thans is...

Lees meer >

Schenkingsvrijstelling

Per 1 oktober 2013 geldt tijdelijk een schenkingsvrijstelling van €100.000,-- voor de eigen woning.Deze speciale schenkingsvrijstelling van € 100.000,-- is voor iedereen van toepassing, mits de...

Lees meer >
AWBZ en uw eigen woning

Vermogensinkomensbijtelling

Per 1 januari 2013 is een vermogensinkomensbijtelling ingevoerd voor zowel de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) als de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).Wij ontvangen veel vragen over...

Lees meer >

Erfbelasting / Rb. Breda

Hof vernietigt uitspraak van Rechtbank Breda over bedrijfsopvolgingsregelingOp 13 juli 2012 oordeelde de Rechtbank Breda dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in strijd is met het gelijkheidsbeginsel....

Lees meer >

Voordeel voor alle cliënten met minderjarige kinderen

Ouders kunnen straks zonder testament een voogd aanwijzen door aantekening in registerVolgens het wetsvoorstel dat eind januari is ingediend bij de Tweede Kamer zal artikel 1:292 BW zodanig wijzigen...

Lees meer >

Schijnhuwelijk bij ouderen of wilsonbekwamen? Nietig verklaren!

Kinderen kunnen eerder nietigverklaring van huwelijk of g.p. van hun ouder verzoeken. Door de voorgestelde wijziging van artikel 1:69 BW worden bloedverwanten in de neergaande lijn van een van de...

Lees meer >

wijziging huwelijksvoorwaarden

WIJZIG JE HUWELIJKSE VOORWAARDEN BIJTIJDS Martien Zo'n tien jaar geleden ontmoette ik Martien voor het eerst. Een machtig mooi mens,  een weldoener en verzamelaar van onroerend goed. JoséHij had een...

Lees meer >

Uitstel betaling van erfbelasting

Erfbelasting hoeft niet binnen 2 jaar na overlijden te worden voldaan als het huis niet is verkocht. Het huidige beleid van de Belastingdienst is dat voor aanslagen onder € 50.000,-- waarbij niet kan...

Lees meer >

Flex-BV

Op 1 oktober 2012 is de wetgeving omtrent de zogenaamde Flex-B.V. in werking getreden. Naast nieuwe B.V.’s geldt deze wet ook voor bestaande vennootschappen.De nieuwe wet brengt een groot aantal...

Lees meer >

Superdividend en andere tips voor de DGA

VERKRIJGING AB –AANDELEN DOOR ERFRECHT/ HUWELIJKSVERMOGENSRECHT Per 1 januari 2010 is het systeem van verkrijging van Aanmerkelijk belang aandelen ( AB –aandelen) ingrijpend gewijzigd. De verkrijging...

Lees meer >

Overdrachtsbelasting : verlaagd tarief 2% ook voor aanhorigheden

Per 1 januari 2013 geldt het verlaagde tarief voor woningen nu ook voor aanhorigheden (zoals tuin of garage) die op een later tijdstip worden verkregen. (Artikel 14 lid 2 WBR)

Lees meer >

Nieuwsbrief

Gratis: onze Email Nieuwsbrief!Blijf gratis op de hoogte van actualiteiten op ons vakgebied.Eerder verschenen nieuwsbrieven:Nieuwsbrief 1Nieuwsbrief 2

Lees meer >