Familie- & erfrecht

Voor samenlevingscontracten, testamenten, huwelijkse (of partnerschaps) voorwaarden bent u bij ons aan het juiste adres. Omdat wij altijd beginnen met een goed informerend intakegesprek, is het eindresultaat altijd maatwerk.

Ook voor de verdeling van gemeenschappelijke goederen na een relatiebreuk of voor de afwikkeling van een nalatenschap kunt u rekenen op onze ruime ervaring en expertise.

Wij zijn tevens gespecialiseerd in de afwikkeling van negatieve nalatenschappen.

Huwelijks- of partnerschapvoorwaarden

Lees meer

Testamenten

Wanneer u bij overlijden geen testament hebt, bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. U kunt ook zelf uw erfgenamen aanwijzen. Dat moet u dan laten vastleggen in een testament. In een testament bepaalt u wat er met uw vermogen gebeurt na uw overlijden. U kunt naast het aanwijzen van erfgenamen ook het volgende regelen: - Legaten. U kunt bepaalde personen of instellingen (goede doelen) goederen of een som geld nalaten. Dat heet een legaat. Dit legaat wordt afgegeven of betaald uit uw nalatenschap...

Lees meer

Samenlevingscontract

Wanneer u ongehuwd samenwoont, kan het verstandig zijn een samenlevingscontract op te laten stellen. In een samenlevingscontract spreekt u af dat de huishoudelijke kosten in een bepaalde verhouding worden gedeeld, meestal naar evenredigheid van inkomen. Daarnaast kunt u denken aan afspraken over: - het Gemeenschappelijke Woonhuis, wanneer u samen een woonhuis aankoopt (of hebt aangekocht) kunt u in het samenlevingscontract afspreken dat in geval van overlijden van een partner, de overblijvende...

Lees meer

Schenking - eenmalig of periodiek

Schenkingen die effect hebben bij overlijden van de schenker moeten bij notariële akte worden vastgelegd. Neem voor meer informatie contact op. Een schenking aan een goed doel (met ANBI-status) is volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting indien deze schenking minimaal voor 5 jaar is aangegaan en notarieel is vastgelegd. Neem voor meer informatie contact op. Ook schenkingen die niet bij notariële akte hoeven te worden vastgelegd kunt u door ons op laten stellen. Wij denken met u mee...

Lees meer

Nalatenschappen

Voor alle nalatenschappen en/of het opmaken van een verklaring van erfrecht kunt u uiteraard bij ons terecht. Beneficiaire aanvaarding en afwikkeling van negatieve nalatenschappen: Ons kantoor is heel ervaren op het gebied van de afwikkeling (vereffening) van beneficiair aanvaarde* nalatenschappen en negatieve nalatenschappen. Zowel de "lichte" als de "zware" vereffening. *Beneficiaire aanvaarding: Dit betekent, dat de erfgenaam niet met zijn gehele vermogen aansprakelijk is voor de schulden...

Lees meer

Offertes aanvragen

U kunt bij ons geheel vrijblijvend een offerte aanvragen.

Ons team