Estate planning is het slim opstellen van testamenten, huwelijksvoorwaarden en schenkingsplannen waardoor belasting wordt bespaard.

Testamenten

Door het wijzigen van diverse wetgeving is de laatste jaren de visie op het maken van testamenten gewijzigd.

Lees meer

Huwelijksvoorwaarden

Het wijzigen van de huwelijksvoorwaarden kan vanaf 1 januari 2012 zonder voorafgaande toestemming van de rechtbank. Dat scheelt tijd en kosten. Het opnemen van een zogenoemd 'finaal verrekenbeding' is populair. Dit is een clausule die bepaalt dat in geval van overlijden - maar naar keuze ook bij echtscheiding - wordt afgerekend alsof er een gemeenschap van goederen bestond. Door spreiding van de vermogens - ieder de helft van het totaal - wordt over het algemeen veel erfbelasting bespaard.

Lees meer

Schenken

Wanneer ouders meer nalaten dan ongeveer € 135.000,-- per kind - dat is de eerste schijf van de 10% erfbelasting en de vrijstelling voor kinderen - is het zinvol om te schenken. Hiermee wordt er voor zorggedragen dat de verkijging in de tweede schijf van 20% zo laag mogelijk is.

Lees meer

Ondernemingsvermogen

De vererving van ondernemingsvermogen onder voorwaarden is vrijgesteld van erfbelasting tot een bedrag van 1 miljoen euro op grond van de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet. Het meerdere (dus alles boven 1 miljoen euro) kent een vrijstelling van 83%, eveneens onder voorwaarden. Neem voor de voorwaarden contact op.

Lees meer

Offertes aanvragen

U kunt bij ons geheel vrijblijvend een offerte aanvragen.

Ons team