Ondernemingsrecht

Oprichten van een B.V. / N.V.

Op 1 oktober 2012 is de wetgeving omtrent de zogenaamde Flex-B.V. in werking getreden. Naast nieuwe B.V.’s geldt deze wet ook voor bestaande vennootschappen. De nieuwe wet brengt een groot aantal wijzigingen met zich mee, vooral op het gebied van het kapitaal van de vennootschap. Uw vennootschap kan ook van deze wijzigingen profiteren indien de statuten worden aangepast. De belangrijkste aanpassingen: - Het minimum kapitaal van € 18.000,00 is afgeschaft. - Het maatschappelijk...

Lees meer

Aandelenoverdracht

Gaat uw besloten vennootschap (bv) nieuwe aandelen uitgeven, dan is hiervoor een notariële akte vereist: de akte van uitgifte. Deze akte beschrijft het aantal en soort uit te geven aandelen en bevat de naam- en adresgegevens van de vennootschap en van de rechtspersonen/natuurlijke personen aan wie de aandelen worden uitgegeven. Als de notaris al deze gegevens heeft gecontroleerd, wordt de akte van uitgifte ondertekend door u en de personen aan wie de aandelen worden uitgegeven....

Lees meer

Herstructurering

Informatie volgt.

Lees meer

Vereniging en Stichting

Informatie volgt

Lees meer

Andere ondernemingsvormen

Informatie volgt.

Lees meer

Crowdfunding

Mr F.L.M. van de Graaff is crowdfunding specialist, neemt u gerust contact op voor een informatief gesprek.

Lees meer

Ons team

Contact

Bezoek- en postadres:
Bothalaan 1
1217 JP Hilversum

Telefoon: 035 671 67 30
Fax: 035 622 07 94

Gebruikt u ons contactformulier om een E-mail te sturen.