Ondernemingsvermogen

De vererving van ondernemingsvermogen onder voorwaarden is vrijgesteld van erfbelasting tot een bedrag van 1 miljoen euro op grond van de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet. Het meerdere (dus alles boven 1 miljoen euro) kent een vrijstelling van 83%, eveneens onder voorwaarden. Neem voor de voorwaarden contact op.

Ons team