Testamenten

Wanneer u bij overlijden geen testament hebt, bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. U kunt ook zelf uw erfgenamen aanwijzen. Dat moet u dan laten vastleggen in een testament. In een testament bepaalt u wat er met uw vermogen gebeurt na uw overlijden.

U kunt naast het aanwijzen van erfgenamen ook het volgende regelen:

- Legaten. U kunt bepaalde personen of instellingen (goede doelen) goederen of een som geld nalaten. Dat heet een legaat. Dit legaat wordt afgegeven of betaald uit uw nalatenschap door uw erfgenamen.

- Uitsluitingsclausule, waardoor uw erfenis privé wordt van uw erfgenaam en hij of zij deze niet hoeft te delen in geval van echtscheiding. 

- Executeur is degene die uw nalatenschap afwikkelt. Als u geen executeur aanwijst moeten uw erfgenamen samen uw nalatenschap afwikkelen.

- Voogdij. Een voogd is degene die de verzorging en opvoeding van minderjarigen op zich neemt. U kunt deze in uw testament aanwijzen.

- Bewind. In uw testament kunt u ook vastleggen dat u de erfenis van bepaalde personen onder bewind stelt. 

Voor informatie en advies neemt u contact met ons op.

Actualiteiten

Sparco International BV is gespecialiseerd in klantbinding, -werving en -ontwikkeling. Sparco realiseert dit...
Lees meer >

Particulieren hebben definitief geen recht op teruggave van erf- en schenkbelasting vanwege het onderscheid in...
Lees meer >

Offertes aanvragen

U kunt bij ons geheel vrijblijvend een offerte aanvragen.

Ons team