Samenlevingscontract

Wanneer u ongehuwd samenwoont, kan het verstandig zijn een samenlevingscontract op te laten stellen. In een samenlevingscontract spreekt u af dat de huishoudelijke kosten in een bepaalde verhouding worden gedeeld, meestal naar evenredigheid van inkomen. Daarnaast kunt u denken aan afspraken over:

- het Gemeenschappelijke Woonhuis, wanneer u samen een woonhuis aankoopt (of hebt aangekocht) kunt u in het samenlevingscontract afspreken dat in geval van overlijden van een partner, de overblijvende partner voor het geheel eigenaar wordt van het woonhuis;

- de Inboedel, wanneer u in het samenlevingscontract afspreekt dat de inboedel gemeenschappelijk is, kunt u in geval van overlijden hetzelfde regelen als ten aanzien van het woonhuis;

maar ook afspraken over en/of-rekeningen, inbreng van eigen geld, pensioenopbouw, alimentatie, etc. 

Daarbij kan het samenlevingscontract zeer belangrijke en voordelige fiscale gevolgen hebben. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Nieuw in ons model samenlevingscontract 2014:
Bijzondere regelingen op het gebied van:

  • ondernemingsrecht;
  • verrekenbeding algemeen;
  • verrekening ten aanzien van het woonhuis;
  • pensioenen, aangepast aan de nieuwe wetgeving.
  • NIEUW: De Bussemaker clausule:

In een Bussemaker clausule wordt het relatietype van de partners gedefinieerd of samengevat.
Tevens wordt de deal tussen het zorgen voor het inkomen en het zorgen voor de kinderen vastgelegd in die gevallen waarin de partners kinderen hebben dan wel deze wensen, dan wel de komst van kinderen niet kan worden uitgesloten.

De zin van een Bussemakerclausule is derhalve dat de daarin gegeven samenvatting de partners de gelegenheid biedt stil te staan bij de juistheid en wenselijkheid van hun bedoelingen en tevens dat het daarin geformuleerde relatietype een helder en concreet aanknopingspunt biedt voor de totstandkoming van bij dit relatietype passende afspraken die in het samenlevingscontract technisch worden uitgewerkt en vastgelegd.

Interview met minister Bussemaker in dagblad Trouw 11-05-2013: Te veel vrouwen teren op de zak van hun man


Let op: door het samenlevingscontract wordt u geen erfgenamen van elkaar. Kijk daarvoor bij testamenten.

 

Actualiteiten

Sparco International BV is gespecialiseerd in klantbinding, -werving en -ontwikkeling. Sparco realiseert dit...
Lees meer >

Particulieren hebben definitief geen recht op teruggave van erf- en schenkbelasting vanwege het onderscheid in...
Lees meer >

Offertes aanvragen

U kunt bij ons geheel vrijblijvend een offerte aanvragen.

Ons team