Nalatenschappen

Voor alle nalatenschappen en/of  het opmaken van een verklaring van erfrecht kunt u uiteraard bij ons terecht.

Beneficiaire aanvaarding en afwikkeling van negatieve nalatenschappen:
Ons kantoor is heel ervaren op het gebied van de afwikkeling (vereffening) van beneficiair aanvaarde* nalatenschappen en negatieve nalatenschappen.
Zowel de "lichte" als de "zware" vereffening.

*Beneficiaire aanvaarding:
Dit betekent, dat de erfgenaam niet met zijn gehele vermogen aansprakelijk is voor de schulden van de nalatenschap. Alleen de bezittingen die tot de nalatenschap behoren dienen de schuldeisers tot verhaal. De nalatenschap moet in beginsel volgens strikte regels worden afgewikkeld. Deze wijze van aanvaarding is aangewezen, als de schulden de waarde van de bezittingen overtreffen of wanneer daar onduidelijkheid over bestaat.