Oprichten van een B.V. / N.V.

Op 1 oktober 2012 is de wetgeving omtrent de zogenoemde Flex-B.V. in werking getreden.

Naast nieuwe B.V.’s geldt deze wet ook voor bestaande vennootschappen.

De nieuwe wet heeft een groot aantal wijzigingen met zich meegebracht, vooral op het gebied van het kapitaal van de vennootschap.

Uw vennootschap kan ook van deze wijzigingen profiteren indien de statuten worden aangepast.

 

De belangrijkste aanpassingen:

- Het minimum kapitaal van € 18.000,00 is afgeschaft.

- Het maatschappelijk kapitaal verdwijnt.

- Stemrechtloze of winstrechtloze aandelen kunnen worden ingevoerd.

- Terugbetaling op aandelen (afstempelen) is gemakkelijker geworden, publicatieplicht is niet meer nodig.

- De blokkeringsregeling is flexibeler geworden of kan worden geschrapt.

- Het nemen van besluiten buiten vergadering is vereenvoudigd.

- Vereenvoudiging van vaststellen van de jaarrekening.

De regels omtrent dividend en andere uitkeringen worden strenger, de directie wordt onderworpen aan een zogenaamde uitkeringstoets.

Kapitaalwijziging.
Wij attenderen u op de mogelijkheid van kapitaalwijziging.

Indien de vennootschap over voldoende middelen beschikt om aan haar verplichtingen te voldoen, kunt u het kapitaal van de vennootschap (meestal €18.000,00) belastingvrij terugbrengen tot een lager bedrag.

 

Statutenwijziging.

Wij adviseren u voorts uw statuten te (laten) bekijken op verdere aanpassingen.

Nalatenschapsplanning.

Door de wijzigingen op het gebied van het belastingrecht is het bovendien verstandig uw testament en huwelijkse voorwaarden tegen het licht te houden.

Door slimme aanpassingen is het mogelijk belasting te besparen.

Offerte

Partiële wijziging van de statuten / Integrale wijziging van de statuten:

Indien u uw huidige statuten wilt aanpassen naar de nieuwe wetgeving maken wij graag een offerte voor u!

Offertes aanvragen

U kunt bij ons geheel vrijblijvend een offerte aanvragen.

Ons team