Flex-BV

Op 1 oktober 2012 is de wetgeving omtrent de zogenaamde Flex-B.V. in werking getreden.

Naast nieuwe B.V.’s geldt deze wet ook voor bestaande vennootschappen.

De nieuwe wet brengt een groot aantal wijzigingen met zich mee, vooral op het gebied van het kapitaal van de vennootschap.

Uw vennootschap kan ook van deze wijzigingen profiteren indien de statuten worden aangepast.

De belangrijkste aanpassingen:

  • Het minimum kapitaal van € 18.000,00 is afgeschaft.
  • Het maatschappelijk kapitaal verdwijnt.
  • Stemrechtloze of winstrechtloze aandelen kunnen worden ingevoerd.
  • Terugbetaling op aandelen (afstempelen) is gemakkelijker geworden, publicatieplicht is niet meer nodig.
  • De blokkeringsregeling is flexibeler geworden of kan worden geschrapt.
  • De regels omtrent dividend en andere uitkeringen worden strenger, de directie wordt onderworpen aan een zogenaamde uitkeringstoets.
  • Het nemen van besluiten buiten vergadering is vereenvoudigd.
  • Vereenvoudiging van vaststellen van de jaarrekening.

 

Kapitaalwijziging.
Wij attenderen u op de mogelijkheid van kapitaalwijziging.

Indien de vennootschap over voldoende middelen beschikt om aan haar verplichtingen te voldoen, kunt u het kapitaal van de vennootschap (meestal € 18.000,00) belastingvrij terugbrengen tot een lager bedrag.

Vraagt u gerust een offerte aan voor partiële en integrale wijziging van de statuten.

Statutenwijziging.
Wij adviseren u voorts uw statuten te (laten) bekijken op verdere aanpassingen.

Nalatenschapsplanning.

Door de wijzigingen op het gebied van het belastingrecht is het bovendien verstandig uw testament en huwelijkse voorwaarden tegen het licht te houden.

Door slimme aanpassingen is het mogelijk belasting te besparen.

Uw reactie zien wij gaarne tegemoet.

Ontvangt u onze nieuwsbrief al?