Uitstel betaling van erfbelasting

Erfbelasting hoeft niet binnen 2 jaar na overlijden te worden voldaan als het huis niet is verkocht.

Het huidige beleid van de Belastingdienst is dat voor aanslagen onder € 50.000,-- waarbij niet kan worden betaald in verband met de tijdelijke onverkoopbaarheid van de woning zonder meer uitstel wordt verleend gedurende een jaar. Is het aanslagbedrag hoger of de termijn waarvoor belastinguitstel wordt gevraagd langer, dan wordt zekerheid gevraagd in de vorm van een hypotheek op de betreffende woning.

De praktijk is dat in bijna alle gevallen voor de betaling van een aanslag erfbelasting het reguliere uitstel van een jaar wordt verlengd als sprake is van een erfenis die bestaat uit een niet verkochte woning. Hierbij geldt als voorwaarde dat er zekerheid wordt gesteld en de woning te koop staat.

 

Nieuwe WOZ Waarde

Indien de verkrijger van een woning daarvoor kiest, kan de WOZ-waarde worden gehanteerd die geldt voor het kalenderjaar volgend op het jaar waarin het overlijden heeft plaatsgehad. Op die manier kan men kiezen voor een WOZ-waarde waarvan de peildatum dichter ligt bij de datum van overlijden. In deze dalende woningmarkt kan dat voordelig zijn.

 

Bezwaar WOZ

De erfgenamen kunnen natuurlijk ook als erfgenaam bezwaar maken tegen de WOZ-waarde.