Schijnhuwelijk bij ouderen of wilsonbekwamen? Nietig verklaren!


Kinderen kunnen eerder nietigverklaring van huwelijk of g.p. van hun ouder verzoeken.

Door de voorgestelde wijziging van artikel 1:69 BW worden bloedverwanten in de neergaande lijn van een van de echtgenoten of geregistreerde partners bevoegd om nietigverklaring van het huwelijk of geregistreerd partnerschap te verzoeken zonder dat er - zoals nu – gewacht hoeft te worden dat het huwelijk of geregistreerd partnerschap op andere wijze is ontbonden.

Deze optie is vooral van belang als het huwelijk of geregistreerd partnerschap is gesloten door een persoon die niet in staat was zijn/haar wil te bepalen (bijvoorbeeld door dementie).