Schenkingsvrijstelling

Per 1 oktober 2013 geldt tijdelijk een schenkingsvrijstelling van €100.000,-- voor de eigen woning.

Deze speciale schenkingsvrijstelling van € 100.000,-- is voor iedereen van toepassing, mits de schenking verband houdt met verwerving, verbetering of onderhoud van een eigen woning, dan wel verband houdt met afkoop van beperkte rechten, of de aflossing van een eigenwoningschuld of een restschuld van een vervreemde eigen woning.

Voor de goede orde: er worden geen leeftijdgrenzen gesteld aan deze vrijstelling. Evenmin is deze beperkt tot de relatie ouder-kind. De schenking kan dus worden verkregen van een "derde".

Heeft een kind al gebruik gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling dan komt de reeds genoten vrijstelling in mindering op het bedrag van € 100.000,-- als het kind een schenking van zijn ouders krijgt.

De bekende 180 dagen clausule is niet van toepassing op deze schenkingen!

Als kwaliteit telt

Overweegt u om gebruik te maken van deze schenkingsvrijstelling?

Per 1 oktober 2013 geldt tijdelijk een schenkingsvrijstelling van €100.000,-- voor de eigen woning.

De notaris kan u daarbij van dienst zijn. Wat dacht u van een uitsluitingsclausule?


Heeft u nog vragen?
Neemt u dan gerust contact op voor een persoonlijk advies.